Om veilig en verantwoord met zoveel kinderen tegelijk te spelen in een grote ruimte zijn er enkele huisregels opgesteld. Wij vertrouwen erop dat de kinderen, ouders en begeleiders deze regels respecteren.

 • Alleen kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in de springkussens die zijn opgesteld tijdens dit evenenement.
 • Kinderen dienen te allen tijde begeleid te worden door 1 of meer ouderen (18 jaar of ouder), die voor hen verantwoordelijkheid dragen.
 • Het is niet toegestaan om op wanden te klimmen.
 • Het is niet toegestaan om in netten te klimmen of te hangen.
 • Het is niet toegestaan om elkaar te duwen of aan elkaar te trekken.
 • Personen tot 1.80 cm zijn toegestaan op de springkussens.
 • Brillen, armbanden en sierraden mogen niet worden meegenomen de speelzone in.
 • In verband met de veiligheid mogen kinderen geen kauwgom of snoep eten in de speelzone.
 • Het is niet toegestaan eigen meegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen tijdens uw verblijf.
 • Op eigen risico mogen de kleintjes wel bij de grote, maar niet andersom. Ook de kleintjes moeten veilig kunnen spelen.
 • Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het personeel.
 • De organisatie heeft altijd het recht om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 • Het spelen op een springkussen is altijd op eigen risico. De directie van De Pol Zelhem B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke tijdens het spelen is ontstaan.
 • De Pol Zelhem B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van uw spullen.

 

Tip: Ons advies is om de kinderen tijdens het spelen luchtig te kleden.